RICS Valuations

Home > Professional Services > RICS Valuations

View of the mountains on a dark cloudy day

Our team includes experienced RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) and CAAV (The Central Association of Agricultural Valuers) qualified Chartered Surveyors and Registered Valuers who can prepare RICS Red Book Valuations for a range of purposes, offering a respected expert opinion on the value of your property.

RG Jones are respected in the surrounding rural community as a reputable firm used by local authorities, banks and government organisations.

We provide valuations for a range of purposes including:

  •  Asset Management
  •  Taxation
  •  Mortgage/Loan Security
  •  Potential Purchase
  •  Matrimonial

-----------------------------------------------

Mae ein tîm yn cynnwys Syrfewyr Siartredig a Phriswyr Cofrestredig cymwys RICS (Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig) a CAAV (Cymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol) sy’n gallu paratoi Prisiadau Llyfr Coch RICS at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnig barn arbenigol uchel ei pharch ar werth eich eiddo.

Mae RG Jones yn cael ei barchu yn y gymuned wledig gyfagos fel cwmni ag enw da a ddefnyddir gan awdurdodau lleol, banciau a sefydliadau'r llywodraeth.

Rydym yn darparu prisiadau at ystod o ddibenion gan gynnwys:

  • Rheoli Asedau
  • Trethiant
  • Sicrwydd Morgais/Benthyciad
  • Pryniant Posibl
  • Priodasol