Energy & Renewables

Home > Professional Services > Energy & Renewables

Wind turbines on fields with a blue sky

Our team have experience in dealing with energy schemes, dealing from initial contact, exclusivity and option agreements to completion of the scheme. We have dealt with schemes such as:

  • Hydropower
  • Wind farms
  • Solar parks
  • Battery storage

----------------------------------------

Mae gan ein tîm brofiad o ymdrin â chynlluniau ynni, delio o'r cyswllt cychwynnol, detholusrwydd a chytundebau opsiwn hyd at gwblhau'r cynllun. Rydym wedi ymdrin â chynlluniau fel:

  • Ynni dŵr
  • Ffermydd gwynt
  • Parciau solar
  • Storio batri