CAAV Success

Home > About > News > CAAV Success

Huw Myfyr standing in a field infront of a gate

Llongyfarchiadau / Congratulations

Congratulations to Huw who has recently been honoured with becoming the chairman of the North Wales Association of Agricultural Valuers. This is an invitational role which is held with high esteem.

Huw qualified as a fellow of the Central Association of Agricultural Valuers after joining the company in 2020, winning an award for the highest marks through Wales and West Midlands.

---------------------------------------------

Llongyfarchiadau i Huw sydd yn ddiweddar wedi cael ei benodi yn gadeirydd ar gangen Gogledd Cymru o'r 'Central Association of Agricultural Valuers' (CAAV). Mae hyn yn swydd anrhydeddus sydd yn wahoddiadol.

Cymhwysodd Huw fel cymrawd o'r CAAV ar ôl ymuno â’r cwmni yn 2020, gan ennill gwobr am y marciau uchaf drwy Gymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr.


All news